Política de reemborsaments i devolucions

CONDICIONS DE COMPRA I CONTRACTACIÓ

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.kfe.cat propietat d’ELKAFEKONK S.L.
L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

Ha llegit, entén i comprèn allò que s’ha exposat aquí.

Que és una persona amb prou capacitat per contractar.

Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.kfe.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions esmentades, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és ELKAFEKONK S.L., amb domicili social al Carrer Templers núm. 3 amb C.I.F. B25713967 i amb telèfon d’atenció al client 973843843 i d’una altra;

L’usuari, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest realitza el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari per accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per fer-ho, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne ús diligent, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, confondre’n d’altres per identificar-lo com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb allò que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

  1. Seleccioneu el/s producte/s que més us interessa i premeu “Afegir a la cistella”
  2. Un cop hàgiu acabat d’escollir els productes, feu clic a confirmar a la secció del carretó
  3. Accediu o creeu un compte d’usuari
  4. Consulteu, afegiu i/o confirmeu l’adreça d’enviament
  5. Seleccioneu el tipus d’enviament que voleu
  6. Reviseu i confirmeu les dades de la compra
  7. Realitzeu el pagament mitjançant una de les opcions disponibles
  8. Si heu triat transferència bancària, rebreu un correu electrònic amb les dades de la transferència que heu d’efectuar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de les comandes es farà al domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Si en el moment de la recepció de la comanda algun producte arriba en mal estat, l’usuari haurà de fer arribar a la botiga dins de les 24 h següents, bé per correu electrònic o whataspp (+34657889464), les imatges i detalls necessaris per a la justificació del problema. La botiga realitzarà les comprovacions necessàries i prendrà les mesures conseqüents, fent un val de l’import del producte o una devolució del seu import en el cas que sigui responsabilitat seva o de l’empresa de transport.

Sense perjudici de l’anterior el prestador haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) i en tot cas s’expressaran a la moneda euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació a la darrera fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas, això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà emetre una factura a nom de l’usuari registrat.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és 973 843 843 o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail info@kfe.com.es

DRET DE DESESTIMENT

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per tornar-lo. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes al producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumides per part de l’usuari. En tot cas el producte haurà de ser tornat al seu embalatge original i en perfecte estat.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Catalunya).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En acceptar els termes de servei dónes a entendre que coneixes la política de privadesa d’ELKAFEKONK S.L. i l’acceptes sense reserves. Pots consultar la política de privadesa AQUÍ.

AVÍS LEGAL

Pots consultar l’avís legal on es regula l’ús i la utilització de la web www.kfe.cat